Newyddion Diweddaraf

Cymryd Rhan

Rydyn ni wastad yn chwilio am ragor o bobl i gymryd rhan yn y gwahanol brosiectau sy'n cael eu trefnu gan Erddi Cymunedol Treganna, ac yn enwedig yng Ngardd Gymunedol Chapter.

Rydyn ni'n cynnal sesiynau garddio rheolaidd yng Ngardd Gymunedol Chapter bob dydd Iau 9:30am - 11:30am ac yn misoedd yr haf mae sesiynnau ychwanegol ar nosau Lun o 6:30-7:30yh

Gallwch hefyd anfon e-bost aton ni: info@cantoncommunitygardens.co.uk

neu gallwch ffonio Roger Phillips ar 07704 259159.

Neu llenwch y ffurflen atodedig a’i hanfon aton ni.

Os hoffech chi gymryd rhan, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, nodwch eich manylion isod er mwyn anfon neges atom ni.

Teipiwch y gair sydd yn y llun yn y blwch isod. Gallwch bwyso'r eicon sain i wrando ar y cod os bydd angen.
CAPTCHA Image
Rhowch gynnig ar air arall