Cawl Tomato Indiaidd Sbeislyd

Tomatoes

(Yn flasus gyda reis brown neu daten bob ar gyfer pryd ysgafn)

Os ydych chi’n ffyslyd, gallwch chi dynnu’r croen oddi ar 700g o domatos, a thynnu’r canol allan hefyd. Weithiau rwy’n anwybyddu’r cam hwn. Torrwch y tomatos yn ddarnau mawr.

Cynheswch 3 llwy fwrdd o olew llysiau mewn padell, ychwanegwch 1 llwy de o hadau cwmin, ychwanegwch y garlleg wedi’i dorri, a phan fydd y cyfan yn frown, ychwanegwch 120 gram o winwns wedi’u torri’n fân, a tsili gwyrdd ffres wedi’i dorri (neu lwyaid o bowdwr tsili).

Ffriwch y cyfan am 2 funud, ychwanegwch y tomatos, ac 1 llwy de o sinsir ffres wedi’i gratio. Ychwanegwch 1 llwy de o halen a siwgr, dewch a’r cymysgedd i’r berw, rhowch y clawr ar y badell, a gadewch iddo fudferwi am 10 munud, gan ei droi i wneud yn siŵr nad yw’n llosgi.

Mae’r holl fesuriadau yn rhai bras, gallwch chi ychwanegu’r sbeisys yn dibynnu ar eich chwaeth bersonol.