Join our group on Facebook

Croeso i wefan

Gerddi Cymunedol Treganna

Croeso i wefan Gerddi Cymunedol Treganna

Rydyn ni’n grŵp o unigolion sy’n frwd am arddio, yr amgylchedd a'r gymuned yn cymryd rhan, ac rydym am rannu'r diddordeb hwn gyda phobl eraill yn y gymuned leol drwy amrywiaeth o weithgareddau, prosiectau a digwyddiadau garddio.

Rydyn ni wrthi’n datblygu Gardd Gymunedol yn Chapter, ac mewn blynyddoedd blaenorol rydyn ni wedi trefnu ffeiriau, sgyrsiau a digwyddiadau cymryd rhan.

Os ydych chi am gymryd rhan yn ein digwyddiadau amrywiol, ac efallai helpu yng Ngardd Gymunedol Chapter, yna cysylltwch â ni drwy ddefnyddio ein manylion cyswllt.

Gallwch chi hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

 

Dewch i arddio ar nosweithiau Lun, 6.30-7.30!

Latest Recipes