Ffenigl wedi'i bobi

Fennel

4 bwlb o ffenigl mawr
1 ewin o arlleg
200ml o hufen dwbl neu crème fraiche
50g o gnau Ffrengig
pinsiad o nytmeg wedi'i gratio
Gwresogwch y ffwrn i 200 gradd / nwy 6

Dewch â sosban o ddŵr hallt i'r berw
Torrwch fymryn oddi ar dopiau'r ffenigl a'u torri'n lletemau.
Berwch nhw am 5-6 munud yna draeniwch y dŵr.
Rhowch mewn dysgl gwrth-wres, ychwanegwch halen a phupur ac ychydig o nytmeg.

Ffriwch y garlleg yn gyflym a'u hychwanegu at yr hufen, yna arllwyswch dros y ffenigl.

Ysgeintiwch ychydig o gaws Parmesan ar y top a phobwch am 20 munud nes ei fod yn euraid.

Gallwch ychwanegu olifau cyn ei roi yn y ffwrn neu gallwch ysgeintio cnau Ffrengig cyn ei weini.

Bwytwch ar ei ben ei hun gyda bara o ansawdd da (wedi'i brynu o stondyn Mark's Bread yn y Chapter bob dydd Mercher o 4 pm - mae'n wych gyda'u bara ffigys a phupur du) neu'n flasus gyda physgod wedi'u pobi gyda dail y ffenigl.