Teisen Foron

Carrot

Cynhwysion

Ar gyfer y deisen:
55g o fenyn (heb halen, ar dymheredd yr ystafell)
55g o siwgr mân
55g o flawd codi
1 ŵy
1 foronen (wedi'i philio ac wedi'i gratio)
1 llwy de o sinamon

Ar gyfer yr eisin:
125g o fenyn
225g o gaws hufen
450g o siwgr eisin

1 llwy fwrdd o rinflas fanila

1. Cynheswch y ffwrn i 180 gradd.
2. Cymysgwch y menyn a'r siwgr mân, yna ychwanegwch y blawd codi, y foronen, y sinamon a'r ŵy. Cymysgwch yn dda.
3. Coginiwch y deisen am 15 munud. Cadwch lygad arni bob 5 munud i weld a yw wedi'i choginio. (Os yw wedi'i choginio, gallwch roi cyllell i ganol y deisen a bydd y gyllell yn dod allan yn lân.)
4. Gadewch y deisen i oeri.
5. Ar gyfer yr eisin, cymysgwch y menyn a'r caws hufen nes bod y cymysgedd yn ysgafn.
6. Ychwanegwch y siwgr a'r rhinflas fanila, a chymysgwch yn dda.
7. Pan fydd y deisen wedi oeri, taenwch yr eisin drosti a mwynhewch!